Czy z zabiegów i terapii mogą korzystać osoby niepełnoletnie/dzieci?

Tak, ale na wizycie muszą być z rodzicem/opiekunem.