Co jeśli voucher się przeterminował, a ja nie zdążyłam/-em go wykorzystać?

Jedyną sytuacją kiedy możliwe jest wykorzystanie przeterminowanego vouchera, jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego dokumentującego długą chorobę i niezdolność do aktywności. W innych przypadkach nie jest możliwa realizacja przeterminowanego vouchera. Jeśli nie masz możliwości wykorzystanie vouchera w terminie możesz go przekazać innej osobie.